اخبار

با تلاش و کوشش فراوان تيم متخصص و برنامه نويس شرکت نورا نرم افزار اين شرکت موفق به گذراندن تمامي آزمايشات امنيت OWASP TOP 10 گرديده است و شايان ذکر است اين گواهينامه نماد اعتمادي براي مشتريان مي باشد.

اخذ گواهی امنیت نرم افزار نورا

  •    1398/11/05
  •   
  •    دفتر مديرعامل

با تلاش و کوشش فراوان تيم متخصص و برنامه نويس شرکت نورا نرم افزار اين شرکت موفق به گذراندن تمامي آزمايشات امنيت OWASP TOP 10 گرديده است و شايان ذکر است اين گواهينامه نماد اعتمادي براي مشتريان مي باشد....